Ngân hàng Phát Triển Mê Kông

  • Trụ sở chính: 248 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
  • Số điện thoại: 076 384 1706
  • Số Fax: 076 384 1006
  • Website: www.mdb.com.vn
  • Email: lienhe@mdb.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code:

Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển Mê Kông tại các tỉnh thành