Mạng lưới chi nhánh ngân hàng MDB Khánh Hòa

Ngân hàng Phát Triển Mê Kông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất MDB Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • Chi nhánh Khánh Hòa

    Số 65 đường Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển Mê Kông tại Khánh Hòa