Chi nhánh MDB Hải Phòng

Ngân hàng Phát Triển Mê Kông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Lê Chân 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của MDB Hải Phòng


  • Quận Lê Chân
  • Chi nhánh Hải Phòng

    Số 82 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển Mê Kông tại Hải Phòng