Cây atm Ngân hàng Phát Triển Mê Kông - MDB

Trụ sở chính: 248 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 076 384 1706

Mạng lưới atm Ngân hàng Phát Triển Mê Kông tại các tỉnh thành

Tỉnh An Giang 22 địa điểm
Tỉnh Bình Dương 1 địa điểm
Tỉnh Cà Mau 1 địa điểm
Thành Phố Cần Thơ 1 địa điểm
Thành Phố Đà Nẵng 1 địa điểm
Tỉnh Đồng Nai 1 địa điểm
Tỉnh Đồng Tháp 3 địa điểm
Thành Phố Hà Nội 2 địa điểm
Thành Phố Hải Phòng 1 địa điểm
Thành Phố Hồ Chí Minh 8 địa điểm
Tỉnh Khánh Hòa 1 địa điểm
Tỉnh Kiên Giang 1 địa điểm
Tỉnh Lâm Đồng 1 địa điểm
Tỉnh Long An 1 địa điểm